Information om skumplast

Polyeter – Kallskum

Egentligen samma material med skillnaden att kallskum har en mer oregelbunden samt större och kraftigare cellstruktur vilket gör att den har mer kraft att skjuta tillbaka en tyngd med (jämför med en hundrameterslöpare som har kraftiga explosiva ben). Polyeter är i regel ett behagligare skum att ligga på då det avlastar jämnare med sin fina cellstruktur. Samma volymvikt ger samma livslängd (det är en myt att kallskum är bättre, då de som regel har högre volymvikter har de också bra livslängd). Båda materialen är helt allergineutrala och kan användas direkt mot huden.

Allmänt om volymvikt

Volymvikt är ett mått på hur mycket 1 m3 skum väger. Ju tjockare cellväggar ett skum har desto tyngre blir skummet. En tjockare cellvägg ger ökad livslängd. En hög volymvikt betyder alltså en lång livslängd. En tung person måste välja en madrass med en högre volymvikt.

Allmänt om hårdhet

Ett skums hårdhet mäts i Newton. Rekommenderad hårdhet för en madrass ligger på 100-160 Newton. Ju högre Newton desto hårdare skum. Vad som är rätt i det enskilda fallet är högst individuellt. En del människor vill ligga hårt, andra mjukt. En tumregel är dock att en tyngre person ska välja ett hårdare och/eller tyngre skum.

Madrassen luktar?

Skummet och textilierna har som nytt material en viss lukt. Denna försvinner efter några dagars användande. Man kan påskynda ”avluktningen” genom vädring och/eller rulla ihop den kraftigt ett par gånger så att man får luftväxling i materialet.

Brinner skumplast?

Ja, all skumplast brinner, dock olika fort. Vill man ha något som är bättre mot brand skall man välja kallskum som har tillsatt flamskydd. Denna brinner då så länge man eldar på den. Tar man bort brandkällan så slocknar den direkt eller inom kort. En polyeter har inga tillsatser och det gör att den är sämre ur brandsynpunkt.

Allergi och skumplast?

Polyeter och kallskum i dagligt tal, skumplast, är ett allergineutralt material som används till massor med produkter som kräver hudkontakt. Du finner skumplast i madrasser, möbler, bilar, tvättlappar, svampar, plåster, kläder osv. Det är ett mycket neutralt material där kvalster eller bakterier inte kan livnära sig på skumplasten. Regelbunden vädring/tvätt rekommenderas alltid för lång livslängd.

Olika skumplast plattor på en hög
Inplastade skumplast plattor i en hylla